Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany przez miasta każdego roku w połowie września. Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”, a idea akcji: „Chodź z nami”.

W związku z tym od 16 do 22 września br. szczególnie w miastach odbędzie się szereg imprez związanych z ideą zrównoważonego transportu: rajdy piesze i rowerowe, wystawy i konferencje. Ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, czyli 22 września przypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, który jest zwieńczeniem wydarzenia. Tego dnia w miastach wyznaczane są strefy zarezerwowane wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego.

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu takich jak komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa,
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o związanych z masową motoryzacją negatywnych konsekwencjach dla jakości życia,
  • pokazaniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom.

My również zachęcamy w tych dniach do skorzystania i wypróbowywania alternatyw dla korzystania z samochodów np. rower, pieszo, hulajnoga, komunikacja zbiorowa itp.

Filmik promujący akcję: https://tiny.pl/t16zf

Inne materiały: https://tiny.pl/t16z8