Radziemice, 18.11.2019 r.

Nasz znak: INW.271.14.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuję informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr (brak numeru), w km od 0+000 do km 0+240 oraz w km od 0+000 do km 0+046,w miejscowości Radziemice, Gmina Radziemice oraz Remont drogi gminnej nr 160420K w km od 0+000 do km 0+940 w miejscowości Wierzbica, Gmina Radziemice.” Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 600.000,00 zł brutto.

Informuję, że do dnia 18.11.2019 r. do godz. 1030 wpłynęło pięć ofert
na wykonanie przedmiotowego zamówienia – wg. poniższego zestawienia:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto ofert Okres gwarancji w miesiącach
1. Przedsiębiorstwo Pradukcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

650.771,23 zł 60
2. „WALKOR”

Zakład Robót Drogowych
i Ogólnobudowlanych Bosutów

ul. Wiśniowa 28

32-086 Węgrzce

710.496,46 zł 60
3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (lider) + ALTOR Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (partner) 601.796,81 zł 60
4. „PRIMA-KOP”

Grzegorz Wawrzeń

Niegardów 60

32-104 Koniusza

596.244,28 zł 60
5. Firma Handlowo Usługowa „MOL-BUD” Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów 823.482,63 zł 60

Termin wykonania i warunki płatności zostały określone w SIWZ.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa (radziemice.gmina.pl)
  2. a/a

 

inf z otwarcia

Pliki