W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny  w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.
Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Na dzień dzisiejszy udział w Narodowym Spisie Powszechnym wzięło udział 1 006 Mieszkańców naszej Gminy. Jest to nieco ponad 30% ogółu liczby wszystkich mieszkańców.

Z możliwości dokonania samospisu internetowego skorzystało do tej pory 13% mieszkańców. To bardzo bezpieczna i wygodna forma udziału w spisie. Możemy do niego przystąpić o każdej porze i w każdym miejscu, gdzie mamy dostęp do komputera/tabletu/telefonu i Internetu.

Spis potrwa do końca września 2021 r. jednak warto spisać się już dzisiaj!
Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie //krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/