Z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Każdy właściciel nieruchomości, bez względu na to czy składał już podobną ankietę wcześniej w Urzędzie, zobowiązany będzie do złożenia deklaracji a obowiązek ten nakłada Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Nie złożenie w terminie deklaracji podlegać będzie karze grzywny.

Dokumenty będzie można złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu CEEB lub w formie papierowej listem lub osobiście w Urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku – w przypadku budynków położonych na terenie Gminy Radziemice w Urzędzie Gminy Radziemice 74.

Na wysłanie deklaracji będzie 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, a w przypadku nowo powstałych obiektów – będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Poniżej informator Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dla właścicieli i zarządców budynków.

Informator CEEB dla wlaścicieli i zarządców