Resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Radziemice odbędzie się w dniu
12.09.2018 r. (środa) o godz. 16.00 w GOK Radziemice.

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Czyste_powietrze/Wojewodztwo_malopolskie_2_.pdf

Czyste_powietrze_ulotka (002)