Szanowni Mieszkańcy, przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji CEEB!

     Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1MW należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), wypełniając odpowiednią deklarację.

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele (lub zarządcy) budynków w terminie do 30 czerwca 2022 r. Termin ten nie dotyczy nowych źródeł ciepła/spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. – w takim wypadku termin ten wynosi jedynie 14 dni.

Przyjęty Program ochrony powietrza dla Małopolski obowiązuje wszystkich właścicieli budynków. Kotły na węgiel i drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy 3 muszą zostać wymienione do końca 2022 r. Kotły klasy 3 lub 4 muszą być wymienione do końca 2026 r.

Program nakłada szereg zadań również na samorządy gminne – m. in. obowiązek inwentaryzacji co najmniej 70% budynków w gminie do końca 2021 r., w tym współpracę przy inwentaryzacji do krajowej bazy CEEB.

         W związku z tym przypominamy o obowiązku wypełnienia ankiet do CEEB. Deklaracje można złożyć samodzielnie poprzez portal ZONE (http://www.zone.gunb.gov.pl/).
Aby zrobić to bez wychodzenia z domu trzeba posiadać Profil Zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód.

Deklarację można również złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Gminy Radziemice.

Druki deklaracji dostępne są do pobrania na stronie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Radziemice.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/broszura_1_sierpien_2021_2.pdf?952

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-03.11.2021.pdf?236