logo_marrMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. rozpoczęła realizację projektu „Dobry Czas na Biznes” finansowanego z działania 8.3.1 RPO.

Projekt skierowany jest do osób z terenu Powiatu Proszowickiego

nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, w tym:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • powyżej 50 roku życia,

 

W ramach projektu MARR S. A. proponuje:

  1. Szkolenia Podstawowe
  2. Szkolenia zgodne z indywidualnym planem szkoleniowym.
  3. Szkolenia Warsztatowe
  4. Indywidualne Wsparcie Doradcze przed Założeniem Działalności
  5. Przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  6. Wsparcie doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej

W czasie trwania projektu planowanych jest 5 naborów w terminie od września 2016 r. do maja 2017 r.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego przy ulicy Krakowskiej 18a w Proszowicach. Kontakt telefoniczny pod numerami 785 056 877; 12 617 99 88, lub na stronię internetową www.marr.pl/dcbkrakow

ulotka-dcb-KOM-druk-1

ulotka-dcb-KOM-druk