Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

I Nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 106/3 o pow. 0.2521 ha położonej w Łętkowicach-Kolonii, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej- Huty Zam. Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą- Kw. Nr KRH1/00001257/0.

II Nieruchomości składającej się z niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 106/4 o pow. 0.2479 ha położonej w Łętkowicach-Kolonii dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej- Huty Zam. Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą- Kw. Nr KRH1/00001257/0.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy Radziemice

Wadium należy wpłacać do dnia 24 czerwca 2019 r. w pieniądzu, w formie przelewu bankowego z zaznaczeniem numeru nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Radziemicach BS  Słomniki/Oddział Radziemice: 62 8614 0001 0010 0100  0185 0007

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w wyznaczonym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy w Radziemicach.

Pliki