W dniu 21 maja b.r. w miejscowości Radziemice odbyła się impreza edukacyjno – promocyjna pn. „Dzień dziecka w zdrowej atmosferze”. „Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” w wysokości 6000,00 zł” https://www.wfos.krakow.pl/. Wyspecjalizowani animatorzy prowadzili gry, zabawy i konkursy tematyczne dla dzieci; zachęcając i motywując do wspólnej zabawy zaprezentowano przedstawienie tematyczne. Podczas „Dnia dziecka w zdrowej atmosferze” odbyła się zbiórka baterii, żarówek oraz drobnego sprzęty RTV i AGD – dzieci w zamian otrzymały gadżety ekologiczne.  Dodatkową atrakcją była wystawa kotłów niskoemisyjnych, gdzie można było uzyskać informacje dot. wydajności, użytkowania, trwałości, serwisowania i kosztów zakupu. kotłów.

Biuletyn

 

Pliki