Dzień Edukacji Narodowej jest tym dniem w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Odpowiedzialność za wychowanie i kształtowanie osobowości młodego człowieka spoczywa na różnych podmiotach, a w szczególności, a może przede wszystkim na rodzinie, w której się wychowuje. Wśród tych podmiotów bardzo ważne miejsce zajmuje szkoła i nauczyciel, od którego w ogromnej mierze zależy czy wchodzący w dorosłe życie młodzi ludzie będą umieli odnosić sukcesy i cieszyć się ze swoich osiągnięć.

            Dzień Edukacji Narodowej to również doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształceniu postaw, zachowań i umiejętności dzieci i młodzieży, z tej okazji w naszych szkołach odbyły się uroczyste akademie.

            W piątek 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Łętkowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I, jak również Święta Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy I przed tym ważnym wydarzeniem zaprezentowali się w przepięknym występie artystycznym. Następnie w obecności zaproszonych gości, Pana Marka Słowińskiego Wójta Gminy Radziemice, Pani Anny Więcławek Dyrektor Szkoły, Nauczycieli, Rodziców, Dziadków oraz wszystkich uczniów szkoły pasowali na flagę państwową. Dyrektor szkoły Pani Anna Więcławek dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego z uczniów dużym ołówkiem i wypowiadając słowa „Pasuję Cię na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej w Łętkowicach.

            W kolejnej części uroczystości uczniowie klasy III, V i VI przedstawili krótką akademię z okazji Dnia Nauczyciela. Na zakończenie spotkania wszyscy Nauczyciele oraz pracownicy szkoły przyjęli serdeczne życzenia z okazji ich święta od Pana Wójta Marka Słowińskiego oraz Pani Dyrektor Anny Więcławek.

            W tym samym dniu w Filii Szkoły Podstawowej w Zielenicach z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się uroczysta akademia oraz pasowanie uczniów klas I, którzy zostali oficjalnie przyjęci w grono uczniowskiej społeczności. Wójt Gminy Pan Marek Słowiński złożył Nauczycielom życzenia aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy była źródłem satysfakcji i poczucia spełnienia mimo, że przychodzi ją wykonywać w trudnych dla systemu oświaty czasach.

            Natomiast w dniu 16 października 2017 r. w poniedziałek dzień Komisji Edukacji Narodowej obchodzili Nauczyciele, Uczniowie, Pracownicy oraz zaproszeni goście Szkoły Podstawowej w Radziemicach. Uroczystości zaczęły się od Mszy Świętej w intencji Nauczycieli, Pracowników oświaty oraz Uczniów. Następnie w szkole odbyły się dalsze uroczystości, Uczniowie przygotowali krótkie występy artystyczne, po których dyrektor Pan Paweł Zagórski przyjął tekst ślubowania i dokonał symbolicznego pasowania na uczniów dzieci z klasy pierwszej, co było największą nagrodą dla pierwszoklasistów, którzy zostali oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej. Po ślubowaniu uczniowie należący do koła teatralnego działającego w szkole przedstawili program artystyczny „Z życia szkoły”. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla Nauczycieli, Pracowników i Uczniów szkoły przekazał Pan Marek Słowiński – Wójt Gminy Radziemice oraz Panie Przewodniczące Rady Rodziców.