Wójt Gminy Radziemice zaprasza Mieszkańców do składania ankiet na wymianę starych pieców na nowe ekologiczne niskoemisyjne kotły węglowe (ekogroszek, pelet). Nowe kotły muszą spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu. Na stronie www.powietrze.malopolska.pl/kotly opublikowana została lista niskoemisyjnych kotłów na węgiel i pelet.

Warunkiem skorzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 na wymianę źródeł ciepła jest zobowiązanie Mieszkańców do poddania ocenie energetycznej budynku, wykonanej przez Audytora wskazanego przez Urząd Marszałkowski i wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z w/w oceny.

Modernizacja energetyczna budynku nie będzie wymagana jedynie w przypadku, gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W (nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej) nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30 % w odniesieniu do istniejących instalacji.

Po dokonaniu wymiany źródła ciepła Mieszkańcy są zobowiązani do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.

Na likwidację starego, nie ekologicznego kotła można otrzymać 350,00 zł na każdy kilowat obliczonej mocy nowego źródła ciepła (nie więcej niż 8 tys. zł).

Warunkiem uzyskania dotacji jest termomodernizacja budynku oraz uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego. Zostanie to zbadane przez audytorów wskazanych przez Urząd Marszałkowski. Opracowane przez nich audyty będą podstawą do stworzenia ostatecznej listy wnioskodawców kwalifikujących się do dofinansowania. Gmina Radziemice zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli:

  1. a) realizacji inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji,
  2. b) sposobu eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.

Przyznana dotacja podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia nie spełnienia warunków projektu.

Zainteresowani powinni zgłosić swój udział w Urzędzie Gminy Radziemice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2016 r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (12) 385 60 25.

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RADZIEMICE