W dniu 19 czerwca 2022 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radziemice. W zawodach swoje drużyny wystawiły cztery jednostki OSP: Radziemice, Łętkowice, Kowary oraz Zielenice. Druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce OSP Kowary

II miejsce OSP Zielenice

III miejsce OSP Radziemice

IV miejsce OSP Łętkowice

Po zakończonej rywalizacji druhowie otrzymali bon podarunkowy na sprzęt pożarniczy dla jednostki, które wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radziemicach a zarazem Wójt Gminy Radziemice Pan Marek Słowiński oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach bryg. Mgr inż. Bogdan Skowron, sędzią głównym zawodów był kpt. Mgr Michał Bogacz. W przygotowaniu oraz obsłudze technicznej zawodów czynnie pomagali druhowie z OSP Wierzbica oraz OSP Obrażejowice.