W dniu 28 maja 2017 r. odbył się Gminny Dzień Strażaka połączony z uroczystymi obchodami 60-lecia nieprzerwanej działalności Jednostki OSP Kowary. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji strażaków, którą sprawował ks. Proboszcz Parafii Proszowice Jan Zwierzchowski. Po mszy dokonano uroczystego poświęcenia i przekazania druhom z Kowar nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo gaśniczy marki Volvo.  Rodzicami chrzestnymi samochodu zostali: Anna Szczęsna, Leszek Lipowiecki, Wojciech Szot oraz Andrzej Juśko. Na cześć druha Stanisława Kowalskiego założyciela jednostki OSP w Kowarach samochód otrzymał imię Stanisław. Następnie druhowie otrzymali medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki wzorowy strażak i za wysługę lat w OSP. Odznaczenia wręczał druh Adam Domagała Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, druh Aleksander Szopa Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, druh Prezes Powiatowy Oddziału Związku OSP RP. w Proszowicach Marcin Gaweł oraz druh Marek Słowiński Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radziemicach.

Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Andrzej Gołdyn, Krzysztof Juśko, Marek Duraj, Mieczysław Nowak, Edward Kłębek, Roman Gaweł.

Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Krystian Głuszczyk, Adrian Soswa, Rafał Karbowniczek, Stanisław Ząbek.

Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Tomasz Grzesik, Marcin Szot, Łukasz Smulczyński, Włodzimierz Wróblewski.

Odznaki za wysługę lat otrzymali: Stanisław Kowalski, Edward Smulczyński, Leszek Zabagło, Karol Stępniak, Jerzy Szot, Edward Kłębak, Marek Duraj, Krzysztof Juśko, Mieczysław Nowak, Andrzej Gołdyn, Roman Gaweł, Stanisław Ząbek, Rafał Karbowniczek, Adrian Soswa, Krystian Głuszczyk, Tomasz Grzesik, Włodzimierz Wróblewski, Łukasz Smulczyński, Marcin Szot.

Po zakończeniu uroczystego apelu druhowie i zaproszeni goście uczestniczyli w pikniku strażackim.