Green Week, czyli Zielony Tydzień Unii Europejskiej to coroczna okazja do debaty i dyskusji na temat polityki ochrony środowiska. Głównym organizatorem wydarzenia jest Generalna Dyrekcja ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Wydarzenie ma wysoką rangę i gromadzi decydentów, czołowych ekologów, interesariuszy i inne zainteresowane strony z całej Europy i świata.

Zielony tydzień UE 2019 odbył się w dniach 13-17 maja pod hasłem „Wdrażanie praw Środowiskowych. Właściwie przygotowane i wdrażane prawo z zakresu ochrony środowiska ma ogromny wpływ na nasze życie. Dzięki regulacjom prawnym można efektywniej wpływać na poprawę jakości wody i powietrza, stosować innowacje w gospodarce odpadami, a przez to chronić przyrodę. Ale aby naprawdę zmienić otaczającą nas rzeczywistość, by mieć wpływ na środowisko i kształtować je w sposób racjonalny, ekologiczny i zrównoważony, najważniejsza jest odpowiednia implementacja, właściwe wdrożenie przyjętych przepisów.

Polski Zielony Tydzień jest obchodzony w ramach projektu LIFE pn.: “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.
W dniu 13.05.2019 ekodoradczyni Gminy Radziemice spotkała się z dziećmi w Szkole Podstawowej w Łętkowicach. Opowiedziała o stanie jakości powietrze w gminie, przyczynach zanieczyszczeń oraz sposobach na walkę z nimi,

 Zajęcia pokazały że dla młodych osób życie w czystym środowisku jest bardzo ważne a ich świadomość ekologiczna jest na wysokim poziomie. Dalsza część zajęć miała formę warsztatów, mających na celu uświadamiać w jaki sposób można ograniczyć wytwarzanie  odpadów. Dzieci z wykorzystaniem specjalnych kredek do malowania na tkaninie, malowały ekologiczne bawełniane torby. Ostatni etap pracy -utrwalenie rysunku wykonali nauczyciele, zaprasowując wzór żelazkiem. W ten sposób dzieci wykonały praktyczna eko-torbę wielokrotnego użytku, którą można prać w pralce. Dowiedziały się jak szkodliwe są dla otoczenia jednorazowe torby foliowe i jak trudno je zutylizować.