I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Radziemice informuje, że można składać wnioski o oszacowanie zakresu szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wnioski do pobrania w sekretariacie, u sołtysów oraz na stronie Urzędu Gminy Radziemice.

Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami oraz mapką zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych z zaznaczonym obszarem i rodzajem uszkodzonych upraw oraz kopię wniosku złożonego w roku klęski do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.

Pisemne wnioski możemy składać w Urzędzie Gminy Radziemice (Dziennik Podawczy) do dnia 10.06.2016r do godziny 15.30.

Złożone po terminie 10.06.2016r. nie będą mogły być rozpatrzone przez Komisję.

Załącznik nr I- Wniosek rolnika 2016-1_Radziemice