termin odbioru odpadów komunalnych,  zasady segregowania odpadów