Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Proszowicach informuje o szkoleniu dla Producentów Rolnych, które odbędzie się 2 marca 2016r. o godz. 13.00 w Sali nr 8 Budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice. Tematem szkolenia, które prowadzą pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego Kraków – będą szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej PROW 2014-2020 z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”,

w następujących obszarach:
– rozwój produkcji prosiąt,
– rozwój produkcji mleka krowiego,
– rozwój produkcji bydła mięsnego,
– operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji, zwiększeniem skali produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Czas trwania szkolenia około 2 godziny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY