Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Oświaty, Rolnictwa i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. (tj. piątek) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Radziemicach
z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 • uchwała w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej na 2021 rok.
 • uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032.
 • uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Radziemice.
 • uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Łętkowice.
 • uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Kowary.
 • uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Kowary.
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Radziemice.
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Radziemice.
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Radziemice

3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.