Uchwałą Nr 1213/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziemice został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.

Projekt Gminnego Programy Rewitalizacji Gminy Radziemice pozytywnie przeszedł weryfikację, spełniając wszystkie kryteria i wymogi. Na proces weryfikacji złożyła się ocena formalna wniosku o wpis programu rewitalizacji do Wykazu, a następnie ekspercka ocena merytoryczna programu rewitalizacji w zakresie jego poprawności oraz zgodności z kryteriami.

Wpis do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego daje nam możliwości aplikowania o środki z funduszów unijnych w zakresie zadań rewitalizacyjnych, zwiększając również szansę na ich pozyskanie.