Radziemice 20.07.2020 r.

                                                                                                                                                  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) podaję informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który został przeprowadzony w dniu 20 lipca 2020 r. którego przedmiotem był najem lokalu użytkowego w Radziemicach na działce nr 201/2 o łącznej pow. użytkowej 68,40m². Stawka wywoławcza czynszu najmu: 629,26zł brutto miesięcznie.

Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                       Marek Słowiński