Radziemice 23.07.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) podaję informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który został przeprowadzony w dniu 22 lipca 2020 r. którego przedmiotem był najem lokalu użytkowego w Łętkowicach na działce nr 376/1  o łącznej pow. użytkowej   68,40m². Stawka wywoławcza czynszu najmu: 868,77zł  brutto miesięcznie.

Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                             Marek Słowiński