Informacja – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Proszowicach informuję, iż zgodnie z Zarządzenia Dyrektora PCPR zostają przywrócone osobiste dyżury oraz spotkania grupowe w ramach specjalistycznego poradnictwa świadczonego przez psychologa, pedagoga i prawnika.

Poradnictwo jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach wymaga wyrażenia zgody rodzica/opiekuna prawnego oraz zgłoszenia udziału dziecka w zajęciach  w PCPR  w Proszowicach  co najmniej dwa dni przed terminem zajęć. Rodzice również mogą uczestniczyć w zajęciach lecz muszą również zgłosić swoją obecność dwa dni przed terminem zajęć.

Została otwarta grupa edukacyjno – aktywizująca dla kobiet, które są zagrożone przemocą w rodzinie, ale i dla kobiet potrzebujących wzmocnienia kompetencji społecznych.

Dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału.

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach i spotkaniach w ramach poradnictwa specjalistycznego. Wsparcie jest bezpłatne!

Więcej informacji o formach wsparcia przesyłamy w załączniku wraz z harmonogramem.

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

Załącznik_7