• Limit zwrotu podatku na 2023 roku oblicza się:
  • 132,00 zł (110 litrów x 1,20 zł) za 1 ha użytków rolnych
  • 48,00 zł (40 litrów x 1,20 zł) za jedną dużą sztukę jednostek przeliczeniowych bydła (DJP).

Druk wniosku i załącznik jest dostępny pod adresem http://radziemice.gmina.pl/wydzial-finansowy/