Dotyczy ofert składanych w formie zapytania ofertowego na Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu „Zdalna Szkoła +”, które odbyło się w dniu 25 września 2020 r. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 45.000,00 zł brutto.

informacja z otwarcia ofert