Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuję informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa używanej koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem”.

informacja z otwarcia

Pliki