Dotyczy ofert składanych w formie zapytania ofertowego na

„Modernizacja rowu przy ujęciu wody pitnej w miejscowości Smoniowice”,

które odbyło się w dniu 15 września 2021 r.

Informacja z otwarcia ofert