Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuję informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Remont 5 odcinków dróg gminnych: Wierzbica Łętkowice nr 160425K  w miejscowości Łętkowice od km 0+000 do 0+700, Wierzbica Łętkowice nr 160425K w miejscowości Wierzbica od km 0+000 do 0+330, Łętkowice – Kolonia – Zagórze nr 160371K w miejscowości Łętkowice – Kolonia od km 0+870 do 1+200, Przemęczany – Zbiorniki nr 160387K w miejscowości Przemęczany od km 0+130 do 0+300, Smoniowice – Kaczowice nr 160418K w miejscowości Smoniowice i Przemęczanki od km 0+000 do 0+650”. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 700 000,00 zł brutto.