Radziemice, 15.02.2019 r.

INW.271.1.2019

INFORMACJA

            Informacja z otwarcia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego obejmującej napięcie znamionowe do 1kV. Oświetlenie drogi powiatowej nr P1235K w m. Błogocice gmina Radziemice”.

 W ustawowym terminie 14.02.2019 r. godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty:

 

Lp.

OFERENT

Cena oferty brutto

1 Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona, ul. Wojska Polskiego 18, 29-215 Czarna

132.944,99 zł

2 Zakład Elektroinstalacyjny-AS Artur Sikora, ul. Kroczymiech 60A, 32-500 Chrzanów

98.400,00 zł

3 ELEKTROTECH Ewelina Mucha, Sancygniów 80, 28-440 Działoszyce

84.900,00 zł

4 Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER” Krzysztof Jędryszczyk, ul. Łowińskiego 3, 31-752 Kraków

69.999.99 zł