Radziemice, 10.07.2019 r.

Nasz znak: INW.271.5.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuję informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dodów nr drogi 160340K Dodów – Łętkowice-Kolonia od km 0+000 do 0+950” Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 351.000,00 zł brutto.

Informuję, że do dnia 10.07.2019 r. do godz. 1030 wpłynęło sześć ofert na wykonanie przedmiotowego zamówienia – wg. poniższego zestawienia:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto ofert Okres gwarancji w miesiącach
1. Przedsiębiorstwo Pradukcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

335.484,04 zł 60
2. P.P.H.U. „MDTRANS” Mariusz Dąbrowski

Poradów 44

32-200 Miechów

293.499,53 zł 60
3. P.H.U.P. MIKA

Nasiechowice 31

32-200 Miechów

301.643,28 zl 60
4. „WALKOR”

Zakład Robót Drogowych
i Ogólnobudowlanych Bosutów

ul. Wiśniowa 28

32-086 Węgrzce

271.130,44 zł 60
5. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski

Piotrkowice Małe 97

32-104 Koniusza

287.369,51 zł 60
6. „PRIMA-KOP”

Grzegorz Wawrzeń

Niegardów 60

32-104 Koniusza

293.308,88 zł 60

Termin wykonania i warunki płatności zostały określone w SIWZ.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa (radziemice.gmina.pl)
  2. a/a

 

informacja z otwarcia

Pliki