Radziemice, 25.07.2019 r.

Nasz znak: INW.271.9.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuję informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Remont 4 odcinków dróg gminnych: Katy – Łętkowice-Kolonia nr 160346K w miejscowości Katy, Łętkowice-Kolonia od km 0+900 do 1+100, 1+400 do 1+600, 2+000 – 2+100; Przemęczany – Łopatka nr 160390K w miejscowości Przemęczany od km 0+000 do 0+450, 1+400 do 1+600; Radziemice – Folwark nr 160402K w miejscowości Radziemice od km 0+260 do 0+610; Kowary – Łąki nr 160360K w miejscowości Kowary od km 0+000 do 0+650” Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 874.000,00 zł brutto.

Informuję, że do dnia 25.07.2019 r. do godz. 1030 wpłynęło sześć ofert na wykonanie przedmiotowego zamówienia – wg. poniższego zestawienia:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto ofert Okres gwarancji w miesiącach
1. Przedsiębiorstwo Pradukcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

888.939,45 zł 60
2. „PRIMA-KOP”

Grzegorz Wawrzeń

Niegardów 60

32-104 Koniusza

699.937,65 zł 60
3. „WALKOR”

Zakład Robót Drogowych
i Ogólnobudowlanych Bosutów

ul. Wiśniowa 28

32-086 Węgrzce

897.697,05 zł 60

Termin wykonania i warunki płatności zostały określone w SIWZ.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa (radziemice.gmina.pl)
  2. a/a

informacja z otwarcia

Pliki