GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIEMICE INFORMUJE O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW W ROKU 2020

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

W wersji elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start przyjmowane  będą od 1 lipca 2020r. do 30 listopada 2020r

W wersji papierowej wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Świadczenia 500+ przyznane zostały na okres zasiłkowy od 01.07.2019 r do 31.05.2021 r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

W wersji elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przyjmowane będą  od 1 lipca 2020 r.

W wersji papierowej wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami  przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020 r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W wersji elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu  alimentacyjnego można  składać od 1 lipca 2020r.

W wersji papierowej wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać od 1 sierpnia 2020r.

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE W GOPS RADZIEMICE

Z UWAGI NA SYTUACJE EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU ZACHĘCA SIĘ DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ