Od 1 lipca 2017r. wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

·        PAPIER (kolor niebieski),

·        METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),

·        SZKŁO (kolor zielony*)

·        BIO (kolor brązowy).

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

·        szkło bezbarwne (kolor biały),

·        szkło kolorowe (kolor zielony).

https://naszesmieci.mos.gov.pl/