Województwo Małopolskie w swych dążeniach do poprawy jakości wprowadziło szereg regulacji dotyczących  paliw. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. wprowadziła całkowity zakaz spalania paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub brunatnego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosił ponad 15%. Dodatkowo określiła możliwość spalania drewna, którego wilgotność nie przekraczała 20% w stanie roboczym. Ograniczenia takie obowiązują Małopolan już od 1 lipca 2017 roku.

Więcej na: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/zakaz-sprzedazy-mialu-w-polsce/?fbclid=IwAR3CoGWdwpaxLYKlA8stywU8-f7CbXHU5ctJb0DBj1ekoCaub4qYB3oP58c