Mieszkańcy Gminy Radziemice

Komunikat dotyczący braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Smoniowice zaopatrującego w wodę miejscowości Gminy Radziemice tj. Smoniowice, Kąty, Wola Gruszowska, Przemęczany, Wrocimowice, Lelowice, Przemęczanki, Kaczowice, Radziemice, Kowary, Błogocice, Wierzbica, Łętkowice, Obrażejowice, Łętkowice – Kolonia.

           Komunikat nr 2

W dniu dzisiejszym (tj. 19.04.2018r.) zgodnie z przyjętym planem działań naprawczych zmierzających do przywrócenia wody do stanu przydatności do spożycia  na terenie Gminy Radziemice wodociąg Gminy Radziemice został przepięty do wodociągu z Gminy Pałecznica.

 Następne działania naprawcze:

  • płukanie wodociągu na terenie Gminy Radziemice.
  • do czasu dopuszczenia wody do spożycia z ujęcia w Smoniowicach (przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Proszowicach) mieszkańcy Gminy Radziemice będą korzystali z wodociągu Gminy Pałecznica.

UWAGA: Przydatność wody do spożycia będzie ogłoszona odrębnym komunikatem
w późniejszym terminie decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu
w Proszowicach!

komunikat 2

Pliki