Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 27/2018 z dnia 29.08.2018 r. stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia z ujęcia w Dodowie. W dniu 31.08.2018 r. pobrano próbę kontrolną do badań, w której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja 29 PPIS

Pliki