W dniu 29 sierpnia 2018 r. PPIS w Proszowicach wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Dodowie, zaopatrującego miejscowości Dodów i Zielenice.

komunikat Dodów

Pliki