Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Radziemicach

„Międzyszkolny Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych imienia Senatora Edwarda Kleszczyńskiego”.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Radziemicach odbył się tradycyjnie „Międzyszkolny Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych imienia Senatora Edwarda Kleszczyńskiego”. W przeglądzie uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy. W Jury konkursu zasiedli: Pan Łukasz Płatek przedstawiciel krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Pani Anna Więcławek dyrektor SP Łętkowice, Pan Wojciech Janczyk kierownik szkoły filialnej w Zielenicach oraz Pani Danuta Kura nauczycielka SP Radziemice.  Do konkursu przystąpiło 21 uczestników, nagrody Jury przyznało w dwóch kategoriach:

Kl I – III

I – miejsce – Klementyna Grzesiowska SP Radziemice

II – miejsce – Tatiana Pabian SP Łętkowice

III – miejsce – Oliwia Zaprzelska SP Zielenice

oraz przyznano wyróżnienie dla Zuzanny Zaprzelskiej ze SP Zielenice

Kl IV – VII

I – miejsce Wiktoria Świerk – SP Zielenice

II – miejsce Joanna Kaczmarczyk – SP Łętkowice

III – miejsce Emilia Słowińska – SP Radziemice

oraz przyznano wyróżnienie dla Mateusza Zaręby ze SP Łętkowice

Uroczystość obchodów Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Radziemicach była okazją do otwarcia „Izby pamięci Senatora Edwarda Kleszczyńskiego” patrona tejże Szkoły. Izbę utworzono w jednej z klas szkolnych gromadząc w niej dokumenty oraz fotografie należące do samego Edwarda Kleszczyńskiego jak również pochodzące z okresu międzywojennego dotyczące życia i pracy ludzi mieszkających na terenie naszej Gminy. Pomysłodawczynią i jednocześnie opiekunem Izby jest Pani Katarzyna Duch nauczycielka historii w Szkole Podstawowej w Radziemicach. Izbę utworzono dzięki projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Razem, Bliżej, Nowocześniej”. Celem projektu było zwiększenie wiedzy o lokalnych postaciach historycznych oraz pobudzenie lokalnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Gość uroczystości patriotycznych pan Łukasz Płatek przedstawiciel krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej powiedział w rozmowie, że „nieczęsto się zdarza, że doceniani są lokalni bohaterowie, pamięta się o tych największych, a miejscowych się zapomina, takim człowiekiem zasługującym na pamięć oraz szacunek pokoleń jest Senator Edward Kleszczyński.” Dzięki organizacji obchodów Święta Niepodległości, przez Szkołę Podstawową w Radziemicach, którego częścią był Międzyszkolny Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych przypomniano ludzi, którzy przyczynili się do odrodzenia naszej Ojczyzny.