Gmina Radziemice po raz kolejny bierze udział w Małopolskim Projekcie Nauki Pływania „Już Pływam” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Realizacja projektu odbywa się w terminie od dnia 12 kwietnia 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r.

Projektem zostało objętych 38 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziemice: Szkoły Podstawowej  w Radziemicach – 15 uczniów, Szkoły filialnej w Zielenicach –11 uczniów oraz Szkoły Podstawowej w Łętkowicach – 12 uczniów nie umiejących pływać. Kurs jest realizowany w cyklu dziesięciu dwugodzinnych cotygodniowych lekcji na Krytej Pływalni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Proszowicach.

Realizacja projektu umożliwi dzieciom zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci – rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie jest również realizacją zajęć profilaktyki prozdrowotnej.

Realizowany projekt  finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 3 550,00 zł, Gminy Radziemice w kwocie 6 692,00 zł oraz wkładu własnego rodziców w kwocie 2 280,00 zł. Całkowita kwota realizacji programu wynosi 12 522,00 zł.