W miesiącu wrześniu 2020 roku zostało zamontowane urządzenie do dezynfekcji wody UV Protec 4400 (tzw. lampa UV). Urządzenie to służy do dezynfekcji wody promieniami UV. Moc zamontowanego urządzenia wynosi 1400 J/m2. W celu dezynfekcji wody, zgodnie z obliczeniami, wystarczyłoby urządzenie o mocy do 900 J/m2. Po konsultacji z ekspertami podjęliśmy decyzję o zakupie urządzenia o wyższej mocy. Większa moc pozwoli również na zwiększenie wydobycia wody m. in. w okresach, kiedy występuje zapotrzebowanie na wodę do podlewania upraw.

Koszt zakupionej Lampy UV wyniósł  45.602,56 zł. W celu montażu urządzenia zostały dodatkowo zakupione materiały w kwocie 9.764,55 zł.

Ponadto w celu utrzymania efektów dezynfekcji w wodzie podawanej przez pompy na zbiorniki a później do sieci wodociągowej oraz przeciwdziałaniu wtórnemu jej zanieczyszczeniu w przypadku wystąpienia awarii sieci, została zakupiona nowa pompa do podawania środka dezynfekującego firmy Grundfos (tzw. chlorator). Pompa ta zastąpiła zużyte urządzenie, którego wadliwa praca pośrednio lub bezpośrednio przyczyniała się do występowania zanieczyszczeń wody bakteriami. W chwili obecnej środek dezynfekujący podawany jest w ściśle określonych dawkach, a umieszczenie miejsca jego podania po lampie UV przyczynia się do utrzymania ciągłej dezynfekcji wody. Koszt zakupu pompy wyniósł 7.890,14 zł.

Łączny koszt wyżej wymienionych urządzeń wraz z montażem wyniósł 61.382,84 zł

Montaż i uruchomienie wszystkich zakupionych urządzeń został przeprowadzony przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radziemicach. Jednostki powołanej przez Gminę Radziemice do prowadzenia eksploatacji ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

Mamy nadzieje, że przeprowadzona na ujęciu wody w Smoniowicach modernizacja przyczyni się do zabezpieczenia dostaw wody wolnej od zanieczyszczeń, które dotychczas powodowały problemy w jej użytkowaniu.