Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Dotychczasowe rozwiązania zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące poprawie jakości powietrza.

W związku z tym, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych i wyrażenia opinii dotyczących planowanych zmian.

Więcej na:

https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/zapowiedzi/zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne-pop/?fbclid=IwAR2fKb1LscAWeSiBne9voGLw_GgXPcgCApKyi5YxX3nyrqg0pg2PwtClWRE