Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2014.1501 ze zmianami),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wszczęciu 29 maja 2017 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.89.2017.AS), na wniosek (uzupełniony 19 czerwca 2017 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Grzegorza Okaja, adres do korespondencji: Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice,

 

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

 

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiegoZadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków)”, obejmująca:

 • Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od km 0+000 do km 78+976 o długości ok. 78,98 km w ramach zadania 3 odcinek Pałecznica – Sławków.

Parametry techniczne gazociągu: średnica nominalna / zewnętrzna / grubość ścianki – DN1000 / DZ1016 / 14.2 mm (III klasa lokalizacji) oraz 22.2 mm (I klasa lokalizacji);

– budowę obiektów towarzyszących:

 • Zespół zaporowo – upustowy (ZZU) Zosin w km 7+371 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długość ok. 239.0 m, szerokości 4.0 m na terenie działek nr 226/1 [226], 227/1 [227], obręb 0011 Przemęczany, gmina Radziemice, powiat proszowicki;
 • Zespół zaporowo – upustowy (ZZU) Wężerów w km 21+051 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długość drogi ok. 198.0 m, szerokości 4.0 m, na terenie działek nr 698/1 [698], 699/1 [699], 700/3 [700/2], 701/24 [701/8], 701/26 [701/10] obręb 0022 Wężerów, gmina Słomniki, powiat krakowski;
 • Zespół zaporowo – upustowy (ZZU) Ostrysz w km 38+764 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej i drogą dojazdową o długość drogi ok. 204.5 m, szerokości 4.0 m, na terenie działek nr 312/1 [312], 311/1 [311]), 310/5 [310/1], 309/3 [309/1], 309/6 [309/2] obręb 0018 Ulina Wielka, gmina Gołcza, powiat miechowski;
 • Zespół zaporowo – upustowy (ZZU) Braciejówka w km 56+386 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długość drogi ok. 252.5 m, szerokości 4.0 m, na terenie działek nr 691/1 [691], 688/1 [688], 692/1 [692], 1176/1 [1176], 686/1 [686], 689/1 [689], 690/1 [690] obręb 0005 Braciejówka, gmina Olkusz, powiat olkuski;
 • Zespół zaporowo – upustowy (ZZU) Nowy Ujków w km 73+993 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długość drogi ok. 143.5 m, szerokości 4.0 m, na terenie działek nr 290/4 [290/1], 290/5 [290/1], 291/4 [291/1], 291/5, [291/1], 292/4 [292/1], 292/5 [292/1], 293/2 ]293/1] obręb 0001 Bolesław, gmina Bolesław, powiat olkuski;
 • Przyłącze elektroenergetyczne do ZZU Zosin w km 7+371 o długości:

– kabla zasilającego nN ok. 490 m na terenie działek nr 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 538, 226/2, 226/1 [226], 227/1 [227] obręb 0011 Przemęczany, gmina Radziemice, powiat proszowicki,

– kabla zasilającego sN ok. 860.0 m na terenie działek nr 213, 212, 575/2, 575/1, 215, 216, 217/2, 217/1, 218, 219, 220, 221, 222, 223/2, 223/1, 224, 225, 226/2 [226] obręb 0011 Przemęczany, gmina Radziemice, powiat proszowicki,

– kabla zasilającego sN ok. 840.0 m na terenie działek nr 79, 78, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53 obręb 0003 Gruszów Ibramowice, gmina Pałecznica, powiat proszowicki;

 • Przyłącze elektroenergetyczne do ZZU Wężerów w km 21+051 o długość kabla zasilającego nN ok. 230 m na terenie działek: nr 495/7 obręb Prandocin Iły, gmina Słomniki, powiat krakowski oraz nr 701/26 [701/10], 701/24 [701/8], 700/3 [700/2] obręb 0022 Wężerów, gmina Słomniki, powiat krakowski;
 • Przyłącze elektroenergetyczne do ZZU Ostrysz w km 38+764 o długość kabla zasilającego nN ok. 300 m na terenie działek nr 487, 661/2, 309/6 [309/2], 309/3 [309/1], 310/5 [310/1], 311/1 [311], 312/1 [312] obręb 0018 Ulina Wielka, gmina Gołcza, powiat miechowski;
 • Przyłącze elektroenergetyczne do ZZU Braciejówka w km 56+386 o długość kabla zasilającego nN ok. 340 m na terenie działek nr 679, 680, 683, 684, 687, 688/2, 688/1 [688], 691/1 [691], 1176/1 [1176], 690/1 [690], 689/1 [689] obręb 0005 Braciejówka, gmina Olkusz, powiat olkuski;
 • Przyłącze elektroenergetyczne do ZZU Nowy Ujków w km 73+993 o długość kabla zasilającego nN ok. 460 m na terenie działek nr 798/4 obręb 0009 Ujków Nowy, gmina Bolesław, powiat olkuski oraz nr 150/12, 151/6, 153/5, 354/3, 285/1, 286/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/6 [290/1], 291/5, 291/4 [291/1] obręb 0001 Bolesław, gmina Bolesław, powiat olkuski

– przebudowę linii napowietrznych nN:

 • Przebudowa linii teletechnicznej nN w km 75+994 o długość przebudowy ok. 100.0 m na terenie działek ewidencyjnych nr 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48 obręb 0011 Krze, gmina Bolesław oraz nr 47, 46, 269/3 obręb 0007 Małobądz, gmina Bolesław – powiat olkuski;
 • Przebudowa linii teletechnicznej nN w km 77+288 o długość przebudowy ok. 70.0 m na terenie działek ewidencyjnych nr 933/3 obręb 0004 Krzykawa, gmina Bolesław oraz nr 998, 994, 982, 981, 980, 979 obręb 0005 Krzykawka, gmina Bolesław, powiat olkuski.

 

Uwaga: podkreślone są tylko nr działek powstałe w wyniku podziału, a w nawiasie są nr działek sprzed podziału.

 

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:

 • na terenie powiatu krakowskiego w:
  • gminie Iwanowice (obręb: 0002 Celiny, 0019 Władysław),
  • gminie Słomniki (obręb: 0012 Prandocin, 0013 Prandocin Iły, 0017 Smroków, 0022 Wężerów);
 • na terenie powiatu miechowskiego w:
  • gminie Gołcza (obręb: 0005 Czaple Małe, 0006 Czaple Wielkie, 0012 Mostek, 0018 Ulina Wielka, 0020 Wysocice, 0021 Zawadka, 0022 Żarnowica);
 • na terenie powiatu olkuskiego w:
  • gminie Bolesław (obręb: 0001 Bolesław, 0004 Krzykawa, 0005 Krzykawka, 0006 Laski, 0007 Małobądz, 0009 Ujków Nowy, 0011 Krze, 0013 Kolonia),
  • gminie Klucze (obręb: 0001 Bogucin Duży, 0007 Klucze),
  • w mieście i gminie Olkusz (obręb: 0004 Bogucin Mały, 0005 Braciejówka, 0013 Rabsztyn, 0015 Troks, 0021 Podlesie),
  • gminie Trzyciąż (obręb: 0001 Glanów, 0003 Jangrot, 0004 Małyszyce, 0005 Michałówka, 0007 Podchybie, 0009 Sucha, 0010 Ściborzyce, 0012 Trzyciąż);
 • na terenie powiatu proszowickiego w:
  • gminie Pałecznica (obręb: 0003 Gruszów Ibramowice, 0005 Lelowice Kolonia, 0008 Niezwojowice, 0009 Pałecznica, 0010 Pamięcice),
  • gminie Radziemice (obręb: 0002 Dodów, 0007 Łętkowice, 0008 Łętkowice-Kolonia, 0009 Obrażejowice, 0010 Przemęczanki, 0011 Przemęczany, 0012 Radziemice);

wg wykazu ujętego w poniższych tabelach

WI-XI 7840 1 89 2017 AS obwieszczenie (treść).(7388082_8071256)