Szanowni Państwo,

Przypominamy o obowiązku złożenia wypełnionej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od 1 lipca 2021 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła.

Osoby te muszą złożyć deklarację do 30 czerwca br., jeśli dotyczy ona budynków, w których źródło ciepła (lub spalania paliw) uruchomiono przed 1 lipca 2021r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021r., na spełnienie tego obowiązku jest 14 dni od momentu jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl

W przypadku braku możliwości wypełnienia wersji elektronicznej deklaracji, mogą Państwo wypełnić wersję papierową i dostarczyć na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Radziemice.

W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji w wysokości od 500 zł do 5 000 zł.