OBWIESZCZENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pełnomocnika Pani Marty Morzyńskiej ul. Rękawka 24 lu1, 30-535 Kraków dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 Budowa budynku biurowego, hali produkcyjnej, hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną   tym zbiornikami ppoż., zbiornikiem retencyjnym, bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe, budynkami stacji trafo oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym: drogami, placami manewrowymi i parkingami,  z portiernią, wiatą śmietnikową, murami oporowymi oraz zjazdami drogi publicznej  nr 1260K  w miejscowości Obrażejowice”.

na działce nr  29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16  w miejscowości Obrażejowice, stanowiącej własność firmy ALMUS Sp. z o. o. ul. Poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki.

Zawiadamiam że w 25 maja 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

Z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Radziemice w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska – pok. nr 6, w godz. 10.00 do 13.00.

Pliki