Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4MPa

Obwieszczenie MIiR

decyzja Minister Inwestycji i Rozwoju