W związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pełnomocnika Pana Jacka Kowrygo  ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii   komórkowej   Play  o  numerze   PRO7005_B   w   postaci  stalowej  wieży  kratowej  o wysokości całkowitej ( wraz ze sztycą odgromową) 61,45 m wraz z 9 antenami sektorowymi oraz 5 antenami radioliniowymi, urządzeniami RRU, urządzeniami APM=BC oraz zasilaniem, na działce nr 104 obręb ewidencyjny 0002 Dodów  w miejscowości Dodów, stanowiącej własność Pana Michała Krzyworzeki.