W związku z podpisaniem przez Wojewodę Obwieszczenia z dnia 26 lipca 2016 r. podającego do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego uprzejmie proszę o publikację wskazanego obwieszczenia na stronie podmiotowej BIP Urzędu, stronie internetowej Urzędu, zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz o potwierdzenie dokonania ww. czynności w formie elektronicznej (epuap).
z wyrazami szacunku

Z up. Wojewody Małopolskiego
mgr Monika Majsak-Białczyk
Radca Prawny
Kierownik Oddziału
w Wydziale Prawnym i Nadzoru
(podpis elektroniczny)

Rozporządzenie Porządkowe – tonaż – zmiana

Obwieszczenie Rozporządzenia Porządkowego – tonaż – zmiana