Z uwagi na zagrożenie epidemiczne spowodowane dużym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19, Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach prosi mieszkańców o samodzielny odczyt wodomierza i podanie stanu licznika do dnia 15.12.2021 r. poprzez kontakt telefoniczny lub przesłanie wiadomości na adres e-mail: zgk@radziemice.gmina.pl.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku niepodania stanu wodomierza faktura będzie wystawiana na podstawie szacunków zużycia.
Wystawione faktury zostaną doręczone do skrzynek pocztowych mieszkańców.
Numer telefonu czynny od godz. 8:00 do 14:00    538 479 480
Dziękujemy.