Z uwagi na zagrożenie epidemiczne spowodowane dużym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19, Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach prosi mieszkańców o samodzielny odczyt wodomierza i jego wskazań do dnia 30.03.2021 r. poprzez kontakt telefoniczny lub przesłanie wiadomości na adres e-mail: zgk@radziemice.gmina.pl

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie podania stanu wodomierza do 30.03.2021 r. faktura będzie wystawiana na podstawie szacunków zużycia. Wystawiona faktury zostaną doręczone do skrzynek pocztowych mieszkańców.

Numery telefonów czynne od godz. 8:00 do 14:00: – 538 479 480

Ogłoszenie nie dotyczy mieszkańców miejscowości, w których już dokonano odczytu, tj. Wierzbica, Kąty, Łętkowice, Łętkowice-Kolonia.