Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie w związku z art. 191c §3 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754),  informuje że w dniu 30 kwietnia 2018 r.  został powołany urzędnik wyborczy na teren Gminy Radziemice Pan Zbigniew Wywiał.