Wójt Gminy Radziemice ogłasza BEZPŁATNĄ zbiórkę odpadów od rolników z terenu gminy Radziemice takich jak: (folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza, folia po balotach sianokiszonek, siatki, sznurek oraz opakowania po nawozach typu Big Bag). Dostarczone odpady muszą być oczyszczone z ziemi, pozostałości sianokiszonki oraz bezwzględnie nie mogą zawierać żadnych elementów metalowych. Prosimy również o zważenie dostarczanych odpadów bądź oszacowanie ich wagi.

Odpady należy dostarczyć na plac Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Radziemice 1A,

w dniu 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) w godzinach od. 9.00 do 14.00.